Skip to content

Ето какво прави Европа за местните и регионалните държавни служители

Event date: 09/04/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Като местен или регионален държавен служител Вие играете решаваща роля за ЕС и неговите политики. Ето как Европейският съюз Ви подкрепя.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More