Skip to content

Det här gör EU för hbti-familjer

Event date: 15/02/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Som EU-medborgare och hbti-person skyddas du mot diskriminering på grund av din sexuella läggning tack vare EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna – en av de mest långtgående lagtexter mot diskriminering i världen.