Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre overovateľov faktov

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Vo veku rýchleho šírenia informácií sú dezinformácie na internete veľkým problémom. EÚ verí, že spolufinancovaním projektu InVID – platformy na posudzovanie hodnovernosti videí a iných súborov, ktoré sa šíria sociálnymi médiami – prispeje k riešeniu tohto problému.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More