Skip to content

Det här gör EU för EU-medborgare som hålls som politiska fångar i tredjeländer

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten är två av de mest grundläggande principerna för EU. Alla länder har dock inte samma uppfattning. Det händer att EU-medborgare fängslas i andra länder helt utan rättegång eller efter en rättegång som är politiskt styrd. Här är några exempel på hur EU agerar i såna situationer

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More