Skip to content

Det här gör EU för EU-medborgare som hålls som politiska fångar i tredjeländer

Event date: 11/03/2019

This audio will be available soon
Respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstaten är två av de mest grundläggande principerna för EU. Alla länder har dock inte samma uppfattning. Det händer att EU-medborgare fängslas i andra länder helt utan rättegång eller efter en rättegång som är politiskt styrd. Här är några exempel på hur EU agerar i såna situationer

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More