Skip to content

Dan huwa dak li tagħmel l-Ewropa għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma priġunieri politiċi f'pajjiżi terzi

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt huma tnejn mill-prinċipji fundamentali li fuqhom inbniet l-Unjoni Ewropea. Madankollu, mhux il-pajjiżi kollha jżommu dawn l-istandards. Xi drabi, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jinżammu l-ħabs mingħajr proċess ġust jew jingħataw sentenza wara proċess ġudizzjarju li jkun motivat politikament. Dan huwa l-mod kif l-Unjoni Ewropea taġixxi kontra dan

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More