Skip to content

Ето какво прави Европейският съюз за гражданите на ЕС, задържани като политически затворници в трети държави

Event date: 11/03/2019

This audio will be available soon
Зачитането на правата на човека и върховенството на закона са два от основните принципи, върху които е изграден Европейският съюз. Не всички държави обаче поддържат тези стандарти. Понякога граждани на ЕС са лишени от свобода без справедлив съдебен процес или са осъдени след политически мотивиран съдебен процес. Ето какви действия предприема ЕС срещу това

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More