Skip to content

Ето какво прави Европа за млекопроизводителите

Event date: 08/04/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Знаехте ли, че секторът на млякото и млечните продукти е вторият по обем на производството селскостопански сектор в Европейския съюз? Стопанствата от всички размери произвеждат мляко — от малки семейни стопанства до специализирани едромащабни ферми. Общата селскостопанска политика на ЕС подкрепя млекопреработвателния сектор по много начини: Ето някои примери.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More