Skip to content

Ето както прави Европейският съюз за хората, които пазаруват в чуждестранни онлайн магазини.

Event date: 18/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Обичате ли да пазарувате онлайн? Ако отговорът Ви е „да“, значи принадлежите към 65-те процента от ползвателите на интернет в Европа, които пазаруват онлайн. Пазаруването онлайн е явление, което се развива с все по-бързи темпове, особено сред младите хора. Практиките на блокиране на географски принцип обаче често ограничават достъпа на ползвателите на интернет до услугите, които желаят да получат. Ето как Съюзът улеснява пазаруването онлайн.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More