Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre ľudí, ktorí chcú uzatvoriť manželstvo s občanom iného štátu

Event date: 13/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Nikdy nemôžete vedieť, či na vás Amor nevystrelí svoj šíp z inej krajiny. Ak sa rozhodnete uzavrieť manželstvo s osobou z iného členského štátu Európskej únie, musíte sa pripraviť na rôzne formality či zvláštnosti právneho systému tejto krajiny. Cezhraničné manželstvá sú čoraz bežnejšie. Ak takéto manželstvo plánujete uzavrieť aj vy, možno vás zaujíma, ako vám Únia môže pomôcť.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More