Skip to content

Ето както прави Европейският съюз за трансграничните наследници

Event date: 14/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Свободното движение в рамките на Европейския съюз означава, че можете да живеете в друга държава от Съюза – но разбира се, може да се случи да умрете там. Това положение може да бъде сложно и Съюзът въведе правила относно наследяването, за да помогне на хората, които наследяват зад граница, а така също и за избягване на конфликти на юрисдикции.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More