Skip to content

Ето какво прави Европа за бедните деца

Event date: 10/04/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Много голям брой деца — 25 милиона — са изложени на риск от бедност или социално изключване в Европейския съюз. Ето как Европейският съюз помага за намаляване на този брой.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More