Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre detské obete sexuálneho zneužívania

Event date: 13/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Približne jedno z piatich detí v Európe sa stane obeťou sexuálneho zneužívania pred dovŕšením osemnásteho roku života. Takéto zneužívanie sa väčšinou odohráva v ich bezprostrednej blízkosti, ale čoraz viac táto hrozba narastá na internete. Európska únia bojuje proti tejto závažnej trestnej činnosti napríklad takto.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More