Skip to content

Det här gör EU för nötkreatursuppfödare

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

EU:s nötkreatursuppfödare förvaltar omkring 100 miljoner nötkreatur, som främst föds upp för köttproduktion. Uppfödarna producerar sammanlagt 7,5 miljoner ton nötkött per år, vilket gör EU till en världsledande aktör på området. Detta högkvalitativa kött skyddas genom livsmedels- och djurskyddslagstiftningen och bidrar till landsbygdsutvecklingen. Här är några exempel på det:

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More