Skip to content

Det här gör EU för dig som använder antibiotika

Event date: 11/03/2019

Acquisition options:

Shotlist content:

Antibiotika är ett mycket användbart läkemedel om du är sjuk och din läkare anser att du behöver det. Men samtidigt är så kallad antimikrobiell resistens ett växande globalt hot mot folkhälsan. Vad gör då EU för att hitta en lösning?

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More