Skip to content

Stop scrolling - Prestaň skrolovať: nové motivačné video

Event date: 15/05/2019

Acquisition options

Shotlist content:

“Stop scrolling” is a 43-second call on young people to go and vote. The video is initiated and produced by young volunteer filmmakers and actors from different European countries. Prestaň skrolovať: nové motivačné video Dobrovoľníci z rôznych členských štátov natočili video s názvom „Prestaň skrolovať“, ktoré vyzýva mladých ľudí na účasť na európskych voľbách. Štyridsaťtri sekundové dielo mladých filmárov a hercov otitulkované do 24 úradných jazykov EÚ sa objaví na sociálnych sieťach desať dní pred voľbami. Slovakian

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More