Skip to content

Pozastavení platnosti pravidel EU pro přidělování letištních časů

Event date: 06/04/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

V odvětví letecké dopravy, v němž poptávka po leteckých časech výrazně převyšuje nabídku, si dopravci přidělené časy pečlivě střeží. V období krize by pravidla pro přidělování letištních časů mohla problémy tohoto odvětví ještě znásobit. Tento podcast se zabývá rozhodnutím EU pozastavit pravidla pro přidělování letištních časů, které bylo přijato v reakci na krizi vyvolanou onemocněním COVID-19. Současně uvádí, proč to bylo v zájmu ochrany podniků a životního prostředí nutné.