Skip to content

Minu elus: Ajakirjanikud

Event date: 20/12/2018

Acquisition options:

Shotlist content:

Ajakirjanikud on vaba ja pluralistliku meedia süda ja aju. Sellisena on nad Euroopa demokraatia jaoks ülimalt tähtsad. Väljendus- ja teabevabadus on küll Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga tagatud, ajakirjanikud on aga isegi Euroopa Liidus üha tugevneva surve all.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More