Skip to content

Manā dzīvē: Žurnālisti

Event date: 20/12/2018

Acquisition options:

Shotlist content:

Žurnālisti ir brīvu un plurālistisku plašsaziņas līdzekļu sirds un prāts, tāpēc viņiem ir liela nozīme Eiropas demokrātijā. Lai gan ES Pamattiesību hartā ir garantēta vārda un informācijas brīvība, žurnālisti, pat Eiropas Savienībā, izjūt arvien lielāku spiedienu.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More