Skip to content

В моя живот: Журналисти

Event date: 20/12/2018

Acquisition options:

Shotlist content:

Журналистите, които са умът и сърцето на свободните и плуралистични медии, са жизненоважни за демокрацията в Европа. Въпреки че свободата на изразяване на мнение и свободата на информация се гарантират от Хартата на основните права на Европейския съюз, журналистите – дори в самия ЕС – са подложени на все по-голям натиск.

Managing cookies on Parliament's website

This site uses cookies. By accepting cookies you can optimise your browsing experience.

More