Skip to main content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre deti, ktoré používajú internet

Description

Internet ponúka deťom skvelé príležitosti, pretože sa vďaka nemu môžu veľa naučiť a zapojiť sa do hier. Zároveň však pre ne môže predstavovať riziká, ako sú kybernetické šikanovanie, škodlivý obsah alebo zneužívanie na internete.

Details

Event date06/03/2019
Reference:EPA12SKA
Copyright:© European Union
copyrightYear:2019