Skip to main content

Ról na bhfeirmeacha beaga i gcóras bia an Aontais Eorpaigh – Gaeilge

Description

Is feirmeacha beaga atá ag formhór fheirmeoirí an domhain. Is i dtíortha i mbéal forbartha atá formhór na bhfeirmeacha sin lonnaithe, ach tá roinnt acu sna tíortha forbartha freisin. Go deimhin, as na 10 milliún feirm bheag san Aontas Eorpach, is feirmeacha beaga iad tromlach acu. Is sprioc ghinearálta é feabhas a chur ar choinníollacha do tháirgeoirí bia mionscála.