Skip to main content

Preprečevanje krčenja gozdov v Evropski uniji – slovenščina

Description

Po vsem svetu gozdovi izginjajo nevarno hitro, saj jih vsako uro izgubimo za 800 nogometnih igrišč. Krčenje gozdov je eden glavnih vzrokov za izgubo biotske raznovrstnosti, povzroča pa tudi podnebne spremembe. Vse bolj jasno je, da trajnostna prihodnost brez boja omejevanja krčenja gozdov ni mogoča, sprejeti pa je treba tudi ukrepe za njihovo zaščito in trajnostno upravljanje z njimi. Ocene Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo kažejo, da je med letoma 1990 in 2020 zaradi krčenja gozdov izginilo 420 milijonov hektarov gozda, kar je površina, večja od Evropske unije. Potrošnja v Uniji naj bi povzročila približno 10 % svetovnega krčenja gozdov.