Skip to main content

Grianfhuinneamh san Aontas Eorpach – Gaeilge

Description

Is cosúil go bhfuil go leor buntáistí ag baint leis an ngrianfhuinneamh: níl sé costasach, tá sé glan agus is é an fhoinse fuinnimh a bhfuil an fás is mó tagtha uirthi le deich mbliana anuas. Is féidir é a úsáid don leictreachas, don teas, agus chun cabhrú le spleáchas an Aontais Eorpaigh ar allmhairí fuinnimh a laghdú. Tá roinnt dúshlán fós ann, áfach. Féachaimis ar an mbealach ina ndéileálfaidh an tAontas Eorpach leis na dúshláin seo agus ar conas is féidir leis an ngrianfhuinneamh cabhrú leis an Aontas chun a aistriú glas i dtreo na haeráidneodrachta a bhaint amach. .

Related media