Deepfakes - CS

Description

Internet zaplavila falešná videa, která zkreslují realitu. Říká se jim deepfakes a pracují pomocí umělé inteligence. Mají vliv na to, jak na internetu vnímáme určité události nebo výroky. Uměle vytvářejí falšený dojem pravosti a vyvolávají napětí. Jde o technologii, která se už používá k páchání trestné činnosti. Vzhledem k tomu, že internet je dostupný všude, představují deepfake materiály problémy pro místní, vnitrostátní i nadnárodní právní systémy. Proto je třeba jednat i na úrovni Evropské unie.

Related media