Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku

Description

Európsky parlament 3. mája, teda na Svetový deň slobody tlače, oficiálne vyhlásil druhý ročník Ceny Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku. Ocenenie, ktoré vzniklo v roku 2019, sa udeľuje za výnimočnú investigatívnu novinársku prácu na témach relevantných pre Európsku úniu ako celok alebo pre jednotlivé členské štáty. Cena prispieva k podpore základných princípov a hodnôt Únie, ktoré sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Related media