Skip to main content

Анна учи нов език

Description

В тази книга се разказва за едно малко момиче, Анна, което тръгва на училище в чужда страна и започва да учи местния език, като се потапя в средата. Аудио- и електронната версия на книгата са достъпни на 24-те официални езика на ЕС. Целевата публика са деца от 3 до 6-годишна възраст, но книгата би могла да бъде полезна и за по-големи деца, които се учат да четат, независимо дали на майчиния си език или на друг език.

Related media