Skip to content

Ден на езиковото многообразие 2020 г

Event date: 24/09/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

Прекрачете прага на Европейския парламент, както правят над 300 000 посетители всяка година, и със сигурност ще забележите, че в неговите сгради се говори на най-различни езици. И това изглежда напълно нормално!