Skip to content

Ето какво прави Европа за бежанците в лагерите в Средиземноморието по време на пандемията

Event date: 11/11/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

Бежанците са лица, които са били принудени да напуснат родните си страни поради военен конфликт, преследване или насилие. Много от тях понастоящем се намират в бежански лагери. Поради пандемията от COVID-19 бежанците в лагерите се нуждаят от допълнителна подкрепа. Ето каква помощ им оказва Европейският съюз: