Skip to content

Европа помага на хората, които освен че се нуждаят от хуманитарна подкрепа, са засегнати и от коронавируса

Event date: 11/11/2020

Acquisition options:

Shotlist content:

Животът на хората, които са в уязвимо социално положение, стана още по-труден заради пандемията от коронавирус. Европейският съюз прави всичко възможно, за да им помогне. Ето някои от начините, по които това се случва.