Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Ημερομηνία συμβάντος: 31/01/2018

Επιλογές λήψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 751 μέλη, από 28 χώρες της ΕΕ, σε 8 πολιτικές ομάδες, που εκπροσωπούν 510 εκατ. πολίτες.