Ανακεφαλαίωση: Υγεία των ζώων, ΝΑΤΟ, EURES και Ηνωμένο Βασίλειο