Vzdialenosť nás nerozdelí | Alexandrin a Irinin príbeh: „Naučili sme sa prispôsobiť okolnostiam“