Τα Νέα: Η τιμή ενός τηλεφωνικού 'γεια' - Στρατηγική για τις σπάνιες γαίες