Ρεπόρτερ: Θέσπιση κοινών κριτηρίων για την αγορά ευρωπαϊκών στεγαστικών δανείων;