Προωθώντας τα δικαιώματα της γυναίκας στην ΕΕ: Γνωρίστε τη Στέλλα και τη Λίντα