Βασικά σημεία της ολομέλειας: Η στρατηγική εμβολιασμού της ΕΕ, η οικονομική ανάκαμψη και οι σχέσεις με τη Ρωσία