Βασικά σημεία της ολομέλειας: Η Κατάσταση της ΕΕ, το σχέδιο ανάκαμψης και η εξωτερική πολιτική