Βασικά σημεία της ολομέλειας: μείωση των εκπομπών CO2, κράτος δικαίου και ανεργία των νέων