Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα με λίγα λόγια