Οι ευρωβουλευτές θέτουν ερωτήσεις στους υποψήφιους Επιτρόπους σχετικά με τα χαρτοφυλάκια Υγείας, Δικαιοσύνης, Ισότητας και Εσωτερικής Αγοράς