Συνέντευξη: Βαδίζοντας προς μια πιο πράσινη γεωργία;