Εναρκτήρια ολομέλεια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης