Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: μείωση των ταμειακών ροών προς τους τζιχαντιστές