Ευρωπαϊκή Προεδρική Συζήτηση: κορυφαία υποψήφια Ska Keller (EGP)