Απογοήτευση για τις λιγοστές βλέψεις της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την ενέργεια.