Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στην εποχή του ίντερνετ

Περιγραφή

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία σε όλη την Ευρώπη είναι σκέτος γρίφος, εφόσον πολλοί δεν είμαστε μόνο καταναλωτές αλλά και δημιουργοί, συντάκτες, εκδότες, και, πιθανότατα, εγκληματίες.