Η προσέλκυση των λαμπρότερων μυαλών αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρώπη