Η ΕΕ μεταρρυθμίζει το σύστημα εμπορίας άνθρακα

Ημερομηνία συμβάντος: 01/02/2018

Επιλογές λήψης

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται νέες μεταρρυθμίσεις στο πρωτοποριακό σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Βουλευτές του ΕΚ σε αυτό το βίντεο: