ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2018

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ 2018

2018-09-13T17:20:00.000ZUpdated
State of the EU 2018
icon

02:07

State of the EU 2018

Description

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, θα παραδώσει την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Κάθε χρόνο, τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφωνεί τον λόγο του για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στον λόγο αυτόν, ο πρόεδρος προβαίνει σε αποτίμηση των επιτευγμάτων του προηγούμενου έτους και παρουσιάζει τις προτεραιότητες για το επόμενο έτος. Επίσης, ο πρόεδρος προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα χειριστεί τις επιτακτικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση στην ολομέλεια.

Receive updates on this topic

Sign up to be notified when new media is added

How do you wish to receive updates?
|