Skip to content

Ето какво направи Европейският съюз за своите граждани, които се оказаха блокирани в чужбина заради кризата с коронавируса

Datum der Veranstaltung: 01/09/2020

Verfügbarkeit:

При обявяването на ограничителните мерки близо 600 000 европейски граждани трябваше да се приберат спешно от чужбина. Ето как Европейският съюз им помогна.